Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Poniższy dokument określa zasady ochrony i przechowywania danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu Deeco.eu

2. Dane osobowe przekazywane przez klientów sklepu www.deeco.eu są przetwarzane przez Deeco z siedzibą ul. Targiela 109 43-100 Tychy

NIP: 6381809769  REGON: 243514009

3. W celu realizacji umowy Deeco.eu zbiera następujące dane personalne:

- imię i nazwisko, adres e-mailowy, adres, numer telefonu; w przypadku przedsiębiorców: dane do faktury ( NIP, adres firmy)

4.Powierzone dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu:

a)realizacji umowy

b)obsługi procesu rejestracji klienta oraz logowania do założonego konta

b)jeśli klient wyrazi na to zgodę, w celu otrzymywania newslettera oraz informacji o promocjach w sklepie deeco.eu.
Jednocześnie informujemy, że w każdej chwili klientowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na otrzymywanie newslettera poprzez wysłanie maila na adres mailowy sklepu z informacją "rezygnacja z newslettera".

5. Klient sklepu www.deeco.eu ma m. in. prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, uaktualnienia lub też sprostowania podanych danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia na stronie www.deeco.eu w zakładce "Twoje Konto" - jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

6.Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa (Ustawa o ochronie danych osobowychz dnia 29.08.1997 r.; rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych -Dz. U. Nr 100, poz. 1024).

7.W celu realizacji umowy sklep internetowy może udostępniać zebrane od Państwa dane do takich podmiotów jak: firmy kurierskie, operatorów systemów płatności, itp. W takich sytuacjach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum.
8.Deeco.pl jest uczestnikiem programu „Zaufane Opinie” w ramach usługi
świadczonej przez Ceneo Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-166), ul. Grunwaldzka 182, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy
KRS, pod numerem KRS: 0000493884, NIP: 7792420393, REGON: 302655470 polegającej na przesyłaniu przez Ceneo do Użytkowników za pośrednictwem poczty elektronicznej ankiet służących uzyskaniu od Użytkownika opinii na temat transakcji dokonywanej przez Użytkownika w Sklepie, a także na
zamieszczaniu w serwisie dostępnym w domenie Ceneo.pl  opinii wyrażonych przez Użytkowników w rezultacie otrzymania ankiet.
9.Użytkownik dokonujący zakupu w Deeco.eu może dobrowolnie wyrazić zgodę na przekazanie jego danych osobowych, w tym adresu e-mail do Ceneo. oraz na przetwarzanie przez Ceneo jego danych osobowych – wyłącznie w celu wypełnienia ankiety wskazanej w punkcie 7.